PUBLIKASJONER

Publikasjoner og sammenstillinger

Registrene benyttes også som kilde for fremstilling av publikasjoner relatert til forbrukerrettet handel og service i Norge. I den forbindelse viser vi gjerne til Detaljhandelsboken 2018 og Centerfacts Norge 2017.

For nærmere informasjon kan du kontakte Marcus Bakke på mobil 95 70 31 22/ marcus@andhoy.no Solveig Henriksen 93 47 76 11/ solveig@andhoy.no  eller Arild Andhøy/ arild@iba.no90 50 29 33.