Velkommen til Andhøyregistrene AS

Vi tilbyr foredlet registerdata om kjøpesentre, kjeder og virksomheter i Norge.

Norske forbrukere handler årlig varer og tjenester for 1300 milliarder kroner (inklusiv mva.) Rundt 55 prosent av dette eller 715 milliarder kroner kjøpes hos ca. 80.000 virksomheter. (kilde: Institutt for bransjeanalyser/IBA). Disse utgjør grunnstammen i Andhøyregistrene. Alle målgrupper for leverandører av varer og tjenester til landets forbrukere finnes her.

Hva kan vi tilby?

Andhøys Handelsregister omfatter kjøpesentre, kjeder og virksomheter/bedrifter. Det holdes daglig ajour. Registeret benyttes av mediehus, bank, finans og forsikring, analysebyråer, eiendomsutviklere, kjøpesenteraktører, kjeder, leverandører, samt offentlige etater og andre. Alle med et behov for informasjon om forbrukerrettede handels- og service virksomheter.  

Samlet omfatter registrene vel 600.000 enheter. Tilgang til foredlet råvaredata gis ved abonnement som tilpasses kundenes behov. For de med behov for bare kjeder (ca. 1000) eller kjøpesentre (ca. 600) tilbys egne løsninger. Andhøys Kjøpesenterregister og Andhøys Kjederegister, leveres også som Exceluttrekk. 

Flere brukere av Handelsregisteret har sine egne dataløsninger for behandling av opplysningene. Da kan vi tilby våre registerdata til dine systemer som eksport og import. Til andre leverer vi vår egen programvare ARAplan. Den gir mulighet for ulike uttrekk i Excel og andre fremstillinger som viser hvilke virksomheter som er tilknyttet en kjede og eller et senter med deres leietakere fordelt på geografi, NACE og vår egen inndeling ned på salgskanal.

Vi kan tilby produkter og tjenester for deler av disse kategoriene eller alle. Kontakt oss slik at vi kan avdekke og tilpasse ditt behov med riktig leveranse.

Publikasjoner og sammenstillinger

Registrene benyttes også som kilde for fremstilling av publikasjoner relatert til forbrukerrettet handel og service i Norge. I den forbindelse viser vi gjerne til Detaljhandelsboken 2018 og Centerfacts Norge 2017. Kjøpesenterregister og kjederegister leveres også som publikasjoner.

For nærmere informasjon kan du kontakte Solveig Henriksen 93 47 76 11/ solveig@andhoy.no  eller Arild Andhøy/ arild@iba.no 90 50 29 33.